Konsultacije iz solfeđa za vanredne učenike

upisane u

prvi razred

osnovne  muzičke škole za šk.2013/14.godinu

održaće se

15.06.2013.

od 10.30 do 11.30

učionica broj  18

prof. Ana Kovačić