KONKURS za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika i direktora za školsku 2012/2013. godinu

Detalje konkursa možete preuzeti na linku

http://www.zmbss.org/srl/novosti.php?id=38

ili na sajtu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja

http://www.zuov.gov.rs