Pismena obrazloženja predloga sa biografijama i fotokopijom diploma, priznanja i ostalih relevantnih dokumenata dostavljaju se Udruženju na adresu: Džona Kenedija 7, 11080 Zemun ili putem faksa na broj (011) 719-3582.

Rok za dostavljanje predloga je 25. 01. 2015. godine, a o razultatima konkursa kandidati će blagovremeno biti obavešteni.