26. 11. 2014. – Đački koncert u Molu,
  umuzičkoj školi u Molu, sa početkom od 18.00 sati.