Sa koncerta tria Kreativ i tria Mustre,

održanog u Svečanoj sali MŠ „Isidor Bajić“, 21. maja 2012. godine.