Vladimir Koh

     Vladimir Koh (Beograd, 17. mart 1964) je srpski violinista i profesor na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini.
      Vladimir Koh zauzima istaknuto mesto među srpskim orkestarskim muzičarima.  Karijeru je započeo kao koncertmajstor Filharmonije mladih i Simfonijskog orkestra FMU u Beogradu. Vladimir Koh predaje u zvanju docenta na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini od 2001. godine, a predavao je i na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu i više muzičkih škola u Beogradu i Kragujevcu.