Aleksandra i Vojislav su održali danas (utorak, 29. april 2014.) vrlo uspešan i zanimljiv koncert muzike za dve gitare, a potom malu gitarsku radionicu za naše učenike.