Novogodišnji koncert i maskenbal za učenike prvog i pripremnog razreda, mali orkestar i hor!