Međutim, zaljubljeni Šuman nije nikako želeo da se pomiri sa tom odlukom. Počeo je da radi sa mnogo više žara, kako bi što pre zaradio novac za sebe i Klaru. Pokrenuo je muzički časopis i počeo da piše članke o muzici zahvaljujući kojima je stekao ugled značajnog muzičkog kritičara. Komponovao je više nego ikad i to uglavnom, kompozicije za klavir. Sa Klarom je komunicirao jedino preko mnogobrojnih pisama.
Onda, jednog dana, kada više nisu mogli da izdrže takvu razdvojenost, Šuman i Klara su preko suda zatražili odobrenje za svoje venčanje. Na veliku žalost Klarinog oca, sud im je odobrio molbu.