Ksenija Janković I nagrada, Senja Malbaša II nagrada, Viktor Tumbar III nagrada.
Klasa Zupanek Adriana, klavirska saradnja Marta Malbaša i Ruzica Tanasić.
Čestitamo!