Nakon junskog prijemnog roka, ostalo je slobodnih mesta na odseku za solo pevanje. Ovaj odsek mogu upisati devojke i momci sa navršenih 15 godina. ( pored solo pevanja uče se solfeđo i klavir ).
Zainteresovani mogu dobiti informacije u sekretarijatu škole ili putem telefona 573-060.