Johanes Brams: KONCERT ZA VIOLINU, VIOLONČELO I ORKESTAR, a-moll, opus 102. Znameniti Bramsov „Dupli Koncert“, nastao 1887. godine, prvobitno zamišljen kao Peta Simfonija, ali ubrzo prerađen u koncertantno delo za dva instrumenta. Nastao je iz težnje kompozitora da se izmiri sa violinistom Jozefom Joakimom, te je na premijeri uz njega i sam izvodio solističku deonicu za violončelo. Izvode: Gidon Kremer-violina, Miša Majski-violončelo i orkestar Bečke Filharmonije. Dirigent: Leonard Bernštajn.