Duo Aleksandra Latinović – violina, Vidak Mićović – gitara, škole „Josip Slavenski“ – Beograd i „Petar Stojanović“ – Ub.
Izvode Paganinija, Sonatu De-dur broj 2.