Javna nabavka usluga izrada glavnih projekata Muzičke škole  Isidor Bajić i Baletske škole u Novom Sadu sa koncertnom dvoranom Jnop – 9 /2014 

Dokumentacija:

1. Poziv za podnošenje ponuda

2. Konkursna dokumentacija