Izveštaj sa seminara From Seol via Bonn to Budapest organizovanog od 18 do 20 oktobra 2012. godine od strane EMU pogledajte na linku ispod.

Report Seminar – From Seoul via Bonn to Budapest, 18 – 20 October 2012