Opšti kvalitet obrazovne ustanove ocenjuje se ocenama: 1, 2, 3 i 4, s tim da je ocena 4 najviša ocena.

Ocenom 4 ocenjuje se ustanova koja ostvaruje više od 75% svih standarda uključujući 100% standarda koji su ključni za vrednovanje.

Muzička škola „Isidor Bajić“ ocenjena je ocenom 4!

 

Sumarna procena kvaliteta rada škole

        Razmatranjem  i analizom ostvarenosti pojedinačnih standarda uočava se sledeća situacija:

Škola je ostvarila sva 4 istaknuta standarda
Škola je ostvarila svih 10 ključnih standarda
Škola je sve izabrane standarde u potpunosti ostvarila
Škola je ostvarila 100% ključnih standarda za vrednovanje (svih 15)
Škola je ostvarila 100% dodatnih standarda
Škola je ostvarila 90% preostalih standarda

Škola je ukupno ostvarila 97% svih standarda.

Čestitamo svim učenicima, nastavnicima i roditeljima!

Direktor škole

                                                                                                                                      Prof. mr Radmila Rakin Martinović