Paznja!!!
Upravo su na sajtu i oglasnoj tabli škole objavljeni IZMENJENI rasporedi za:
– OMŠ – Solfeđo u V. Ramadanoviću.
– Muzička produkcija – Učenici koji pohađaju OON u našoj školi.
– Muzička produkcija – Učenici koji pohađaju OON u drugoj školi.
– Vokalno-instrumentalni odsek za učenike koji pohađaju OON u našoj školi.

Sajt škole: http://www.kostaman.rs