Ia kategorija

MIROSLAV GRUBIĆ, II omš – I nagrada (95.33 bodova)

Klasa: Gordana Đurić

IIb kategorija

ALEKSANDRA STANIŠKOVSKI, IV omš – I nagrada (93 boda)

Klasa: Gordana Đurić

IIc kategorija – I nagrada (93 boda)

SNEŽANA KRNJAJIĆ, IV omš

Klasa: Sanja Penić

IIIb kategorija

PETAR CEROVIĆ, V omš – I nagrada (92 boda)

Klasa: Gordana Đurić

IIIc kategorija

NEDELJKO BANJANIN, V omš – I nagrada (95 bodova)

Klasa: Nada Vještica

MARIJA ANTUNOVIĆ, VI omš – I nagrada (90.33 bodova)

Klasa: Dragan Mirković

IV kategorija

STEFAN KRNJAJIĆ, II smš – I nagrada (192 boda)

Klasa: Goran Penić

MARKO TRIVUNOVIĆ, II smš – I nagrada (189.67 bodova)

Klasa: Milka Obrić

V kategorija

VUK POPOVIĆ, IV smš – I nagrada (184.33 bodova)

Klasa: Gordana Đurić

Čestitamo učenicima i profesorima na postignutom uspehu!