Na današanji dan 1878. godine rođen je srpski kompozitor i muzički pisac Isidor Bajić.

Bajić je muziku studirao kod Keslera u Budimpešti. Bio je nastavnik u Srpskoj gimnaziji, horovođa i organizator muzičkog života u Novom Sadu, autor vokalnih i klavirskih dela i scenske muzike. Posebnu pažnju posvetio je obradi dela utemeljenih na srpskim narodnim motivima, a bavio se i teorijom muzike. U Novom Sadu je 1903. godine pokrenuo „Srpski muzički list“ i „Srpsku muzičku biblioteku“ u kojoj je pretežno objavljivao kompozicije savremenih autora.

Osnovao je Muzičku školu 1909. godine i jedan je od pokretača Saveza srpskih pevačkih društava.

Dela: opera „Knez Ivo od Semberije“, „Srpska rapsodija“, zbirka solo pesama „Pesme ljubavi“, horske pesme „Sokoli“, „Ej, ko ti kupi“, „Zračak viri“, „Iz srpske gradine“, autor je i pesme „Jesen stiže dunjo moja“.