Naši muzički umetnici, solisti, manji i veći ansambli, sa velikim žarom i entuzijazmom izvode našu muziku, i to prilično često, što je za svaku pohvalu.

Filharmonija je druga priča. Tu se ne pitaju i ne odlučuju svirači nego „neko odozgo“, pa imamo tužni bilans od dva-tri domaća dela izvedena na koncertima u celoj sezoni!

Zorica Premate (Politika, 1.8.2015.)