• Sreda, 17.10.2012. u 18h – Interni čas duvačkog odseka   
 • Sreda, 17.10.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   
 • Četvrtak, 18.10.2012. u 18h – Interni čas klavirskog odseka   
 • Četvrtak, 18.10.2012. u 19h – Interni čas gudačkog odseka   
 • Subota, 20.10.2012. u 17h – Interni čas duvačkog odseka   
 • Subota, 20.10.2012. u 18h – Interni čas odseka za harmoniku   
 • Subota, 20.10.2012. u 19h – Interni čas gudačkog odseka   
 • 20. i 22.10.2012. – Seminar – Aleksandrova tehnika   
 • Ponedeljak, 22.10.2012. u 18h – Interni čas odseka za harmoniku   
 • Utorak, 23.10.2012. u 18h – Interni čas odeljenja „Veljko Ramadanović“   
 • Sreda, 24.10.2012. u 18h – Interni čas duvačkog odseka   
 • Sreda, 24.10.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   
 • Četvrtak, 25.10.2012. u 18h – Interni čas odseka za solo pevanje   
 • Četvrtak, 25.10.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   
 • Petak, 26.10.2012. u 17h – Interni čas odseka za solo pevanje   
 • Petak, 26.10.2012. u 18h – Interni čas odseka za harmoniku   
 • Petak, 26.10.2012. u 19h – Interni čas klavirskog odseka   
 • Subota, 27.10.2012. u 18h – Interni čas gudačkog odseka   
 • Subota, 27.10.2012. u 19h – Javni čas klavirskog odseka   
 • 27. i 28.10.2012. – Seminar – Vladimir Jovanović   
 • Ponedeljak, 29.10.2012. u 19h – Javni čas 2.smene   
 • Utorak, 30.10.2012. u 19h – Javni čas 1.smene   
 • Sreda, 31.10.2012. u 19h – Javni čas 3.smene