• Utorak, 8.10. u 19 č. Interni čas duvača  
 • Sreda, 9.10. u 19 č. Interni čas pevača  
 • Četvrtak, 10.10. u 19 č. Interni čas pevača   
 • Ponedeljak, 14.10. u 18 č. Interni čas Ramadanović  
 • Utorak, 15.10. u 18 č. Interni čas duvača   
 • Utorak, 15.10. u 19 č. Interni čas gudača   
 • Ponedeljak, 21. 10. u 18 č. Interni čas harmonike  
 • Ponedeljak, 21. 10. u 19 č. Interni čas klavira  
 • Utorak, 22.10. u 17 č. Interni čas harmonike  
 • Utorak, 22.10. u 18 č. Interni čas klavira  
 • Utorak, 22.10. u 19 č.Interni čas duvača   
 • Sreda, 23.10. u 17 č. Interni čas pevača   
 • Sreda, 23.10. u 18 č. Interni čas harmonike   
 • Sreda, 23.10. u 19 č. Interni čas klavira   
 • Četvrtak, 24.10. u 18 č.Interni čas pevača   
 • Četvrtak, 24.10. u 19 č. Interni čas gudača   
 • Petak, 25.10. u 18 č. Interni čas gitare  
 • Petak, 25.10. u 19 č. Interni čas gudača   
 • Subota, 26.10. u 19 č. Interni čas gudača   
 • Ponedeljak, 28.10. u 19 č. Javni čas klavira  
 • Utorak, 29.10. u 19 č. Javni čas smene   
 • Sreda, 30.10. u 19 č. Javni čas smene   
 • Četvrtak, 31.10. u 19 č. Javni čas smene