• Sreda, 28.11.2012. u 19 č. – Javni čas smene   
  • Četvrtak, 29.11.2012. u 19 č. – Javni čas smene   
  • Petak, 30.11.2012. u 19 č. – Javni čas smene