• Četvrtak, 16.10. – 18 č. – Interni gudača  
 • Četvrtak, 16.10. – 18 č. – Interni gudača  
 • Petak, 17.10. – 19 č. – Interni čas pevača  
 • Petak, 17.10. – 19 č. – Interni čas pevača  
 • Ponedeljak, 20.10. – 18 č. – Interni čas duvača  
 • Ponedeljak, 20.10. – 18 č. – Interni čas duvača  
 • Ponedeljak, 20.10. – 19 č. – Interni čas klavira  
 • Ponedeljak, 20.10. – 19 č. – Interni čas klavira  
 • Utorak, 21.10. – 19 č. – Interni čas klavira  
 • Utorak, 21.10. – 19 č. – Interni čas klavira  
 • Sreda, 22.10. – 18 č. – Interni čas klavira  
 • Sreda, 22.10. – 18 č. – Interni čas klavira  
 • Sreda, 22.10. – 19 č. – Interni čas gudača  
 • Sreda, 22.10. – 19 č. – Interni čas gudača  
 • Četvrtak, 23.10. – 18 č. – Interni čas gitare  
 • Četvrtak, 23.10. – 18 č. – Interni čas gitare  
 • Četvrtak, 23.10. – 19 č. – Interni čas gudača  
 • Četvrtak, 23.10. – 19 č. – Interni čas gudača  
 • Petak, 24.10. – 18 č. – Interni čas harmonike