• Utorak, 18.2. u 19 č. Interni čas duvača  
 • Sreda, 19.2. u 18 č. Interni čas klavira  
 • Sreda, 19.2. u 19 č. Interni čas gudača   
 • Četvrtak, 20.2. u 18 č. Interni čas klavira  
 • Četvrtak, 20.2. u 19 č. Interni čas gudača   
 • Petak, 21.2. u 17 č.Interni čas harmonike  
 • Petak, 21.2. u 18 č.Interni čas klavira  
 • Petak, 21.2. u 19 č. Interni čas gudača   
 • Subota, 22.2. u 18 č. Interni čas pevača  
 • Subota, 22.2. u 19 č. Javni čas klavira   
 • Ponedeljak, 24.2. u 19 č.Interni čas pevača  
 • Utorak, 25.2. u 19 č. Interni čas duvača  
 • Sreda, 26.2. u 19 č.Javni čas 3. smene  
 • Četvrtak, 27.2. u 19 č. Javni čas 2. smene  
 • Petak, 28.2. u 19 č.Javni čas 1. smene