1. Rezime Internet Music Competition 2013:
 
  1. Pregled učesnika 2010 – 2013
 
  1. ŽIRI za 2014. godinu
 
  1. Pravilnik za sve takmičarske discipline: