Muzička škole „Isidor Bajić“ Novi Sad, 25. maj 2013. godine