Pripremali se, nastupili i lepo se predstavili, sad čekamo rezultate…