• Prijave do petka 12.09.2014.  
  • Prijemni ispit subota, 13.09.2014. u 15,30 u maloj sali