SPISAK UČENIKA, KOJI SU PRIMLJENI NA GRUPNU NASTAVU KLAVIRA NA PRIJEMNOM ISPITU U SUBOTU, 13.9.2014.

1. Jandrić Ana
2. Ilić Iskra
3. Milovanović Petra
4. Gluvajić Tara
5. Urem Maša
6. Matić Maša
7. Kašerić Petar
8. Vračević Darija
9. Mimić Teodora
10. Teodorovic Zoja
11. Devrnja Ilija
12. Gligorić Luka
13. Petrovski Sofija
14. Petrovski Lara
15. Gruić Mia

NASTAVU ĆE VODITI ANA ĐORĐEVIĆ I KRISTINA DAVIDOVIĆ, KOJE ĆE KONTAKTIRATI TELEFONOM SVE UČENIKE U VEZI SA TERMINIMA.