ГАЛИС – 22. година развоја и примене!

Ауторско дело ЈАА Србија S-33/12,  Небојша Обрадовић, професор,  ИТ софтвер инжењер

Школски Информациони Систем ГАЛИС  је интерни оперативни систем намењен образовним установама: предшколског, основног и средњег образовања. Основна вредност Галиса је оперативност у реализацији свих пословних процеса у оквиру установе, евиденције, статистике, аутоматско генерисање, штампање и архивирање  свих школских докумената као и могућност извоза одговарајућих података у Информациони систем Министарства просвете.

ГАЛИС је у вишегодишњој је примени и тестирању у великом броју различитих типова школа, где је потврдио испуњавање свих захтева високо квалитетног и одрживог оперативног школског информационог система. Детаљније примере погледати доле.

За демо налог ГАЛИС-а потребно је да се региструјете овде

ГАЛИС – улаз у систем

ГАЛИС – за музичке школе

Претраживање ученика по разним параметрима:

ИД, име, презиме, ниво, разред, одељење, одсек, стручно веће, статус, пол, место рођења, место становања, година рођења, родитељи, страни језици и тако даље.

Евиденција основних података о ученицима

Општи подаци, лични подаци, контакт подаци а све у складу са Законом о заштити приватности личности.

Упис ученика по разним критеријумима

Из нераспоређених ученика, из прошлогодишњих одељења (вертикално померање), померање ученика из одељења у одељење (хоризонтално померање).

Предефинисани извештаји у упису

Табеларни извештаји, извештаји по одељењима, по разредима, организационим јединицама школе, класама и тако даље.

Евиденција основних података о запосленима

Општи подаци, лични подаци, стручни подаци, ангажованост и тако даље

Додељивање ученика наставницима

Наставном особљу се додељују ученици из разних одељења, разреда и група, тако да је за сваког ученика и сваки предмет везан један наставник

Извештаји о ангажовању наставника

По предмету, по разреду, по одсеку, по стручном већу, по групама, реализацији и тако даље

Штампање документације

Могућност подешавања и штампање, потврде, исписнице, преводнице, сведочанства, уверења, дипломе, записника, матичне књиге и тако даље.

Уплате ученика

Интерна евиденција уплата ученика по разним врстама као што су екскурзије, матурске вечери, накнада штете, ђачки фондови, извештаји о дугововањим по одељењу, ученику, врсти уплате и тако даље

Електронски дневник

Евиденције о настави и оцењивању у складу са предефинисаним дозволама приступа.

Педагошка свеска ученика

Приказ свих релевантних података о ученицима по свим школским годинама

Наступи, такмичења, концертна активност

Евиденција свих наступа и такмичења ученика са оцењивањем и извештајима.

20