GALIS Školski Informacioni Sistem biće predstavljen na sajmu Nove tehnologije u obrazovanju 2016. u organizaciji  British Councila. Naime, British Council organizuje treći po redu događaj posvećen upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju – konferencija i sajam Nove tehnologije u obrazovanju 2016. koji će biti održan u Belexpocentru i prostorijama hotela Holiday Inn u Beogradu 26. i 27. februara 2016. godine.

http://www.britishcouncil.rs/new-technologies