KLARINET

MARIJA LETIĆ – I razred omš

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

I nagrada

STANKO NINKOVIĆ – I razred omš

Klasa: Đuro Pete

Kl. saradnja: Duško Švonja

III nagrada

FLAUTA

ALEKSA TUBIĆ – IV razred omš

Klasa: Aleksandra Horvat

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

II nagrada

90 bodova

NATALIJA KOJIČIĆ – I vis

Klasa: Mirjana Grlić Grgurov

Kl. saradnja: Spomenka Isakov

I nagrada

95 bodova

ANĐELA POPOVIĆ – I vis

Klasa: Jasna Marković

Kl. saradnja: Snežana Tabš

I srebrna nagrada

95,67 bodova

DAJANA ŠORAK – II vis

Klasa: Jasna Marković

Kl. saradnja: Snežana Tabš

I bronzana nagrada

95,33 bodova

SAKSOFON

VUK PETROVIĆ

I razred omš

Klasa: Zoran Kmicikević

Kl. saradnja: Marija Đokić

I

SREBRNA NAGRADA

ISIDORA STOJIĆ

I vis

Klasa: Zoran Kmicikević

Kl. saradnja: Marija Đokić

II nagrada

93,30 bodova

 

Čestitamo učenicima, profesorima i klavirskim saradnicima na postignutom uspehu.