10.08.2012. – Takmičenje duvačkih orkestara i izvođača u Guči
Pionirski orkestri
Brass orkestar Muzičkog centra Pančevo