• Friday, 15 June 2012
    • 19:00
  • Sala muzičke škole „Petar Konjović“
  • Učestvuju učenici našeg etno smera, i članovi etno sekcije. Pripremili Ivana Madžarac i Zoran Bogdanović