Tema: muzičko školstvo

Gosti:
Danijela Kličković, pom. direktora Muzička škola „Isidor Bajić“, Novi Sad
Radomir Tomić, direktor MŠ „Dr Miloje Milojević“, Kragujevac

Autor: Aleksandra Blagojević