Danas su naši gosti bili učenici izdvojenog odeljenja iz Lebina, OŠ „Momčilo Popović Ozren“ sa svojim učiteljima Anitom Vulić i Prvoslavom Cincovićem. Upoznali smo ih sa načinom muzičkog opismenjavanja i instrumentima koji se uče u našoj školi. Imali su prilike da vide kako nastaje ton na klaviru, od čega se sastoji violina i gudalo, da saznaju zašto je violončelo veće od violine, od koliko delova se sastoji truba i kako prozvodimo ton na njoj kao i to da se flauta smatra najstarijim instrumentom.Saznali su zašto se tabla u muzičkoj školi razlikuje od table u osnovnoj školi i šta sve možemo naučiti na časovima solfeđa.