Mlađa grupa učenika instrumentalnog odseka Mellodium-a, pre početka koncertiranja.