Raspisan je konkurs za prijem učenika u dom za školsku 2015/2016 godinu.