22. 10. 2014. – Đački koncert u Molu
U muzičkoj školi u Molu, sa početkom od 18.00 sati