• Američko istraživanje je otkrilo da su deca uzrasta od 5 do 7 godina koja su zaostajala u školskim rezultatima, stigla svoje vršnjake u čitanju a prestigla ih u matematici posle sedam meseci pohađanja časova u muzičkoj školi.
• Slušanje muzike u bilo kom uzrastu direktno utiče na naše unutrašnje sisteme zadovoljstva i aktivira delove mozga koji izazivaju euforiju.