Prof.klavira, direktorka MŠ „Kosta Manojlović“ u Zemunu i predsednica Zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije je juče za nastavnike naše škole održala jednodnevni akreditovani seminar na temu „Dobre i loše strane strane učešća na takmičenjima kod dece sa izrazitim muzičkim sposobnostima.“ U planu je da na istu temu organizujemo tribinu za zainteresovane roditelje učenika naše škole.