NAĐA GRAOVAC

klavir, I omš

Klasa: Dragana Popov Marić

I NAGRADA

97,00 bodova

ALEKSANDRA ŠIJAN

klavir, I omš

Klasa: Dragana Popov Marić

I NAGRADA

97,00 bodova

MATEJA PROKIĆ

klavir, II omš

Klasa: Dragana Popov Marić

I NAGRADA

91,00 bodova

SARA ŠKRIJELJ

klavir, IV omš

Klasa: Valerija Cekić

II NAGRADA

88,00 bodova

MARTINA HRUBENJA

klavir, I smš

Klasa: Edit Miavec

I NAGRADA

95,00 bodova

 

Na Međunarodnom takmičenju gitare „Nebeske strune“ uspešno su nastupili i učenici gitare iz naše škole:

ALEKSANDAR KRSTIĆ

gitara, II omš

Klasa: Aleksandar Spasojević

I-1  NAGRADA

NIKOLA JOVIĆ

gitara, II smš

Klasa: Aleksandar Spasojević

II-1 NAGRADA

MINA MILENKOVIĆ

gitara, II smš

Klasa: Aleksandar Spasojević

II-2 NAGRADA

ANDREJ BOJOVIĆ

gitara, III smš

Klasa: Aleksandar Spasojević

I-1 NAGRADA

NIKOLA KOROVLJEV

gitara, III smš

Klasa: Raško Radović

II-1 NAGRADA

 

Čestitamo učenicima i profesorima na postignutom uspehu!