23. 10. 2013. godine održan je Đački koncert
  u muzičkoj školi u Molu, sa početkom u 18.00 sati

Zahvaljujemo se svima koji su prisustvovali!