19. 11. 2014. 
U muzičkoj školi u Adi, sa početkom od 18.00 sati.