18. 02. 2015.
U muzičkoj školi u Adi, sa početkom od 18.00 sati.