Pozivamo zainteresovane da se prijave za učešće na Četvrtom takmičenju solo pevača „Mita Topalović“!