Pre 70 godina, u avgustu 1942, u opkoljenom Lenjingradu, izvedena je Sedma simfonija u Ce-duru Dmitrija Šostakoviča koja je kasnije dobila naziv „Lenjingradska“. Taj događaj otkriva jednu važnu crtu ruske borbe u Drugom svetskom ratu. To je otpor ruske kulture, to je borba protiv agresije na najvišem duhovnom nivou – na nivou muzike.