BESPLATNE PRIPREME IZ SOLFEĐA i TEORIJE MUZIKE

ZA PRIJEMNI ISPIT ZA SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU

(za oba obrazovna profila:

muzički saradnik – teoretičar i muzički izvođač)

ODRŽAĆE SE

– U SUBOTU 18.4.2015. OD 9 – 12h

– U SUBOTU 18.5.2015., OD 9 – 12h

Dobrodošli!