BESPLATNE  PRIPREME  IZ SOLFEĐA I TEORIJE MUZIKE ZA PRIJEMNI ISPIT ZA SREDNJU MUZIČKU ŠKOLU

 (ZA OBA OBRAZOVNA PROFILA: MUZIČKI SARADNIK-TEORETIČAR  I  MUZIČKI IZVOĐAČ)

održaće se:

u  subotu, 20.04.2012.  od 08.30 do 12.00  – uč.14 i 18

u subotu, 11.05.2012.  od 08.30 do 12.00  – uč.14 i 18

Dobrodošli!